درباره ما

شرکت آسیا آهن ایرانیان

شرکت آسیا آهن ایرانیان، به عنوان  یکی  از شرکتهای معتبر در زمینه خرید و فروش آهن آلات، با ایجاد تفکر فرایندگرا در کلیه سطوح سازمان در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی، کیفی  و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها و رضایت مشتریان، خود را  متعهد به اصول زیر می داند.

  • رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
  • تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان
  • توسعه منابع انسانی از طریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده، فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد مشارکت بین همکاران در تصمیم گیری‌های سازمانی
  • گسترش استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
  • بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازارهای جدید و بزرگتر
  • فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت با مراجع و نهادهای ذیربط

به منظور دستیابی به اصول بالا این شرکت، سیستم مدیریت کیفیت را منطبق با الگوی استانداردISO9001:2015  در کلیه سطوح سازمان به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد می داند همچنین این شرکت در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش و اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی را بررسی می کند.

اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از همه همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن  در جهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت  تلاش نمایند. برای پیشبرد این سیستم و به منظور حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی آن  به نماینده مدیریت در امور کیفیت اختیارات لازم تفویض شده است.