قیمت شمش فولادی

شمش فولادی

ردیف نام محصول آنالیز ابعاد طول محل تحویل کارخانه قیمت
1 شمش 5sp ابعاد 150*150میلی متر گرید 1012 150*150 6 درب کارخانه یزد شمش فولادی تماس بگیرید
2 شمش 5sp ابعاد 125*125میلی متر گرید1010 125*125 6 درب کارخانه یزد شمش فولادی تماس بگیرید
3 شمش 5sp ابعاد 100*100میلی متر گرید1011 100*100 6 درب کارخانه یزد شمش فولادی تماس بگیرید
4 شمش 5sp ابعاد 150*150میلی متر گرید 1013 150*150 12 درب کارخانه قزوین شمش فولادی تماس بگیرید
5 شمش 5sp ابعاد 125*125میلی متر گرید 1014 125*125 6 درب کارخانه ساوه شمش فولادی تماس بگیرید
6 شمش 5sp ابعاد 125*125میلی متر گرید 1016 125*125 6 درب کارخانه قم شمش فولادی تماس بگیرید
7 شمش 5sp ابعاد 150*150میلی متر گرید 1007 150*150 12 درب کارخانه اصفهان شمش فولادی تماس بگیرید
8 شمش 5sp ابعاد 125*125میلی متر گرید 1015 125*125 6 درب کارخانه سمنان شمش فولادی تماس بگیرید
9 شمش 5sp ابعاد 125*125میلی متر گرید1009 125*125 6 درب کارخانه اصفهان شمش فولادی تماس بگیرید
10 شمش 5sp ابعاد 120*120میلی متر گرید 1008 120*120 12 درب کارخانه اصفهان شمش فولادی تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/11

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031