لیست قیمت قوطی و پروفیل

اسلایدر قوطی و پروفیل

قوطی گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه ضخامت 2

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز قوطی(mm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
120*2026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
230*2026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
330*3026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
420*4026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
540*4026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
680*4026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
730*5026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
830*6026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
940*6026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1040*8026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1190*6026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1240*10026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1350*10026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
14100*10026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
15130*13026کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

قوطی-پروفیل-z

قیمت پروفیل z (زد)

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفارتفاع زد(cm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
1182سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
2182.5سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
3183سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
4184سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
5202سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
6202.5سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
7203سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
8204سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
9222سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
10222.5سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
11223سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
12224سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
13242سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
14242.5سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
15243سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
16244سفارشیکارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفنوع پروفیلضخامت(mm)طول شاخه(m)تحویلکد محصولواحدقیمت(ریال)
1پروفیل سپری26کارخانه اصفهان507کیلوگرمتماس بگیرید
2پروفیل سپری2.56کارخانه اصفهان507کیلوگرمتماس بگیرید
3پروفیل سپری36کارخانه اصفهان507کیلوگرمتماس بگیرید
4پروفیل لنگه دری26کارخانه اصفهان508کیلوگرمتماس بگیرید
5پروفیل لنگه دری2.56کارخانه اصفهان508کیلوگرمتماس بگیرید
6پروفیل لنگه دری36کارخانه اصفهان508کیلوگرمتماس بگیرید
7پروفیل چهارچوبی26کارخانه اصفهان509کیلوگرمتماس بگیرید
8پروفیل چهارچوبی2.56کارخانه اصفهان509کیلوگرمتماس بگیرید
9پروفیل چهارچوبی36کارخانه اصفهان509کیلوگرمتماس بگیرید
10چهارچوب فلزی ساده26کارخانه اصفهان86/1کیلوگرمتماس بگیرید
11چهارچوب فلزی ساده2.56کارخانه اصفهان86/1کیلوگرمتماس بگیرید
12چهارچوب فلزی ساده36کارخانه اصفهان86/1کیلوگرمتماس بگیرید
13چهارچوب فلزی فرانسوی26کارخانه اصفهان86/11کیلوگرمتماس بگیرید
14چهارچوب فلزی فرانسوی2.56کارخانه اصفهان86/11کیلوگرمتماس بگیرید
15چهارچوب فلزی فرانسوی36کارخانه اصفهان86/11کیلوگرمتماس بگیرید

پروفیل ابرو

قیمت پروفیل آبرو

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفنوع پروفیلضخامت(mm)طول شاخه(m)ارتفاع(cm)تحویلواحدقیمت(ریال)
1یک طرفه2سفارشی18کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
2یک طرفه2.5سفارشی18کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
3یک طرفه3سفارشی18کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
4یک طرفه2سفارشی20کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
5یک طرفه2.5سفارشی20کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
6یک طرفه3سفارشی20کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
7یک طرفه2سفارشی22کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
8یک طرفه2.5سفارشی22کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
9یک طرفه3سفارشی22کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
10یک طرفه2سفارشی24کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
11یک طرفه2.5سفارشی24کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
12یک طرفه3سفارشی24کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
13دو طرفه2سفارشی18کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
14دو طرفه2.5سفارشی18کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
15دو طرفه3سفارشی18کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
16دو طرفه2سفارشی20کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
17دو طرفه2.5سفارشی20کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
18دو طرفه3سفارشی20کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
19دو طرفه2سفارشی22کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
20دو طرفه2.5سفارشی22کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
21دو طرفه3سفارشی22کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
22دو طرفه2سفارشی24کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
23دو طرفه2.5سفارشی24کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
24دو طرفه3سفارشی24کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید