لیست قیمت نبشی و ناودانی و سپری

اسلایدر نبشی و ناودانی

 

صنایع-فولاد-کوهپایه

قیمت نبشی صنایع فولاد کوهپایه

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفسایزضخامتطول شاخه(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
125*25264.8کارخانهکیلوگرم144500
225*25367کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
325*25469.5کارخانهکیلوگرم144300
430*30265.7کارخانهکیلوگرم150500
530*30368.5کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
640*40267.5کارخانهکیلوگرم149500
740*403611.4کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
840*404615کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
950*504619کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
1060*604622.8کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

نبشی-کارخانه-اصفهان

قیمت نبشی کارخانه اصفهان

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(cm)ضخامتطول شاخه(m)تحویلوزن شاخهواحدقیمت(ریال)
180*8066کارخانه اصفهان60کیلوگرمتماس بگیرید
280*80612کارخانه اصفهان60کیلوگرمتماس بگیرید
380*8076کارخانه اصفهان70کیلوگرمتماس بگیرید
480*80712کارخانه اصفهان70کیلوگرمتماس بگیرید
580*8086کارخانه اصفهان81کیلوگرمتماس بگیرید
680*80812کارخانه اصفهان81کیلوگرمتماس بگیرید
7100*10066کارخانه اصفهان57کیلوگرمتماس بگیرید
8100*100612کارخانه اصفهان57کیلوگرمتماس بگیرید
9100*10086کارخانه اصفهان76کیلوگرمتماس بگیرید
10100*100812کارخانه اصفهان76کیلوگرمتماس بگیرید
11100*100106کارخانه اصفهان95کیلوگرمتماس بگیرید
12100*1001012کارخانه اصفهان95کیلوگرمتماس بگیرید
13120*12086کارخانه اصفهان91کیلوگرمتماس بگیرید
14120*120812کارخانه اصفهان91کیلوگرمتماس بگیرید
15120*120106کارخانه اصفهان114کیلوگرمتماس بگیرید
16120*1201012کارخانه اصفهان114کیلوگرمتماس بگیرید
17120*120126کارخانه اصفهان136کیلوگرمتماس بگیرید
18120*1201212کارخانه اصفهان136کیلوگرمتماس بگیرید

نبشی شکفته

قیمت نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(cm)ضخامتطول شاخه(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
130*303127.5کارخانه کیلوگرم173500
230*303127.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
340*4041210.5کارخانه کیلوگرم173500
440*4041210.5بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
540*4041214کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
640*4041214بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
750*5051217کارخانه کیلوگرم173000
850*5051217بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
950*5051222کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
1050*5051222بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1160*6061227کارخانه کیلوگرم173000
1260*6061227بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1380*8081250کارخانه کیلوگرم173000
1480*8081250بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
15100*100101285کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
16100*100101285بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

تیراهن-آریان-فولاد

قیمت نبشی نورد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(cm)ضخامتطول شاخه(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
140*403610کارخانه کیلوگرم138500
240*404618کارخانه کیلوگرم136500
350*505622کارخانه کیلوگرم136500
460*605622کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
560*606634کارخانه کیلوگرم136500
670*704629کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
770*705632کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
870*706638کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
970*707644کارخانه کیلوگرم136500
1080*806645کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
1180*808657کارخانه کیلوگرم136500
1290*90712115کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
1390*90812130کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
1490*90912145کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
15100*10010690کارخانه کیلوگرم137500
16100*1001012129کارخانه کیلوگرم137500
17120*120126129کارخانه کیلوگرم137500
18120*1201212260کارخانه کیلوگرم137500
19130*1301012237کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
20130*1301212283کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
21130*1301312304کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
22140*1401212305کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
23140*1401412352کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
24150*1501412379کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
25150*1501512405کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
26160*1601412418کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
27160*1601612461کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید

نلودانی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفسایز(cm)ضخامتطول شاخه(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
125*2536کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
225*2546کارخانه کیلوگرم180000
330*3036کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
430*3046کارخانه کیلوگرم180000
535*3546کارخانه کیلوگرم180000
638*3836کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
738*3846کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
840*402.56کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
940*4036کارخانه کیلوگرم180000
1040*403.56کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
1140*4046کارخانه کیلوگرم180000
1245*4536کارخانه کیلوگرم182000
1345*4546کارخانه کیلوگرم181000
1445*4556کارخانه کیلوگرم183000
1550*5036کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
1650*5046کارخانه کیلوگرم182500
1750*5056کارخانه کیلوگرم181500
1850*5066کارخانه کیلوگرم184000
1960*6036کارخانه کیلوگرم184000
2060*6046کارخانه کیلوگرم183000
2160*6056کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2260*6066کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2363*6346کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2463*6356کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2563*6366کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2670*7046کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2770*7056کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2870*7066کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2970*7076کارخانه کیلوگرم178000
3075*7556کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
3175*7566کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
3280*8066کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
3380*8076کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
3480*8086کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
3590*9066کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
36100*10066کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
37100*10076کارخانه کیلوگرم180000
38100*10086کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
39100*100106کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید

نبشی فولاد-ظهوریان-مشهد

قیمت نبشی ظهوریان مشهد

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(cm)ضخامتطول شاخه(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
130*30367.5کارخانه مشهدکیلوگرم146000
240*403611کارخانه مشهدکیلوگرم146000
350*503615کارخانه مشهدکیلوگرم146000
450*504618کارخانه مشهدکیلوگرم146000
560*605627کارخانه مشهدکیلوگرم146000
680*807653کارخانه مشهدکیلوگرم146000

نلودانی ناب تبریز

قیمت ناودانی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفسایز(cm)طول شاخه(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1812-کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
21012-کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
31212-کارخانه کیلوگرم179000
41412-کارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
51612-کارخانه کیلوگرم179000
61812-کارخانهکیلوگرم188000

نبشی شکفته

قیمت ناودانی شکفته

آخرین بروزرسانی1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(cm)طول شاخه(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
166کارخانه کیلوگرم173000
286کارخانه کیلوگرم173000
3106کارخانه کیلوگرم173000
41012کارخانه کیلوگرم173000
5126کارخانه کیلوگرم173000
61212کارخانه کیلوگرم130000
7146کارخانه کیلوگرم173000
81412کارخانه کیلوگرم173000
9166کارخانه کیلوگرم173000
101612کارخانهکیلوگرم173000
ناودانی فایکو

قیمت ناودانی فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(cm)طول شاخه(m)استانداردتحویلواحدقیمت(ریال)
1146سنگینکارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
2146سبککارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
3166سنگینکارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
4166سبککارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
51812سنگینکارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
61812سبککارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
72012سنگینکارخانه کیلوگرمتماس بگیرید
82012سبککارخانه کیلوگرمتماس بگیرید