لیست قیمت پروفیل ستونی

پروفیل ستونی تهران

ردیف نام محصول ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل ستونی 110*110 3.3 12 175 درب کارخانه پروفیل ستونی تهران تماس بگیرید
2 پروفیل ستونی 110*110 2.8 12 150 درب کارخانه پروفیل ستونی تهران تماس بگیرید
3 پروفیل ستونی 110*110 3.5 12 190 درب کارخانه پروفیل ستونی تهران تماس بگیرید
4 پروفیل ستونی 110*110 2.6 12 140 درب کارخانه پروفیل ستونی تهران تماس بگیرید
5 پروفیل ستونی 120*120 2.6 12 140 درب کارخانه پروفیل ستونی تهران تماس بگیرید
6 پروفیل ستونی 120*120 3.5 12 190 درب کارخانه پروفیل ستونی تهران تماس بگیرید
7 پروفیل ستونی 130*130 2.8 12 150 درب کارخانه پروفیل ستونی تهران تماس بگیرید
8 پروفیل ستونی 120*120 3.3 12 175 درب کارخانه پروفیل ستونی تهران تماس بگیرید
9 پروفیل ستونی 120*120 2.8 12 150 درب کارخانه پروفیل ستونی تهران تماس بگیرید
10 پروفیل ستونی 130*130 3.5 12 190 درب کارخانه پروفیل ستونی تهران تماس بگیرید
11 پروفیل ستونی 130*130 2.6 12 140 درب کارخانه پروفیل ستونی تهران تماس بگیرید
12 پروفیل ستونی 130*130 3.3 12 175 درب کارخانه پروفیل ستونی تهران تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/16

پروفیل ستونی اصفهان

ردیف نام محصول ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل ستونی 140*140 3.5 12 190 درب کارخانه پروفیل ستونی اصفهان تماس بگیرید
2 پروفیل ستونی 140*140 3.3 12 175 درب کارخانه پروفیل ستونی اصفهان تماس بگیرید
3 پروفیل ستونی 140*140 2.8 12 150 درب کارخانه پروفیل ستونی اصفهان تماس بگیرید
4 پروفیل ستونی 140*140 2.6 12 140 درب کارخانه پروفیل ستونی اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/16

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031