لیست قیمت انواع توری

اسلایدر انواع-توری
توری-حصاری-فنس

قیمت توری حصاری (فنس)

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)چشمه(cm)طول(m)عرضتحویلواحدقیمت (ریال)
125.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
22.15.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
32.25.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
42.45.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
52.65.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
62.75.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
72.85.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
835.5 الی 7.715سفارشیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
توری-گابیون

قیمت توری گابیون

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت مفتول(mm)چشمه(cm)تحویلواحدقیمت(ریال)
11.710*8بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
21.95*5بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
325*5بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
426*8بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
5210*8بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
62.55*6بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
72.510*8بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
836*5بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
9310*8بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
توری-پرسی

قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت مفتول(mm)چشمه(cm)ابعاد(m)تحویلواحدقیمت (ریال)
13.34*42*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
23.42*22*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
33.52*22*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
444*42*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
توری-مرغی

قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفابعاد(cm)ضخامت مفتول(mm)چشمه(inch)تحویلواحدقیمت(ریال)
1120*45000.4"3.4بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
2120*45000.5"1بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
توری-فرنگی

قیمت توری فرنگی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفابعاد(cm)ضخامت مفتول(mm)چشمه(inch)تحویلواحدقیمت (ریال)
1120*20000.85"1.2 1بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
2150*20000.85"1.2 1بنگاه تهرانرولتماس بگیرید
3180*20000.85"1.2 1بنگاه تهرانرولتماس بگیرید