لیست قیمت انواع سیم خاردار

انواع-سیم-خاردار
سیم-خاردار-خطی

قیمت سیم خاردار خطی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفنوعضخامت مفتول(mm)ضخامت خار(mm)تحویلواحدقیمت(ریال)
1سوزنی2.52بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2تبری2.50.5بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم-خاردار-حلقوی

قیمت سیم خاردار حلقوی سوزنی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفقطر حلقه(cm)ضخامت مفتول(mm)ضخامت خار(mm)تحویلواحدقیمت (ریال)
1602.82بنگاه تهرانحلقهتماس بگیرید
2902.82بنگاه تهرانحلقهتماس بگیرید
سیم-خاردار-حلقوی-تبری

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفقطر حلقه(cm)ضخامت مفتول(mm)ضخامت خار(mm)تحویلواحدقیمت(ریال)
1602.80.5بنگاه تهرانحلقهتماس بگیرید
2902.80.5بنگاه تهرانحلقهتماس بگیرید