لیست قیمت توری مش

توری-مش
مش-ساده

قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتچشمه(cm)ابعاد(m)تحویلواحدقیمت (ریال)
12ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
22.5ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
33ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
43.5ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
54ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
65ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
76ساده2 الی 202*1بنگاه تهرانکیلوگرم111500
مش اجدار

قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتچشمه(cm)ابعاد(m)تحویلواحدقیمت (ریال)
16آجدار10 الی 306*2بنگاه تهرانکیلوگرم112500
28آجدار10 الی 306*2بنگاه تهرانکیلوگرم108500
310آجدار10 الی 306*2بنگاه تهرانکیلوگرم100500
412آجدار10 الی 306*2بنگاه تهرانکیلوگرم101500
514آجدار10 الی 306*2بنگاه تهرانکیلوگرم102500