لیست قیمت تیرآهن لانه زنبوری

ذوب آهن اصفهان

ردیف نام محصول سایز واحد وزن تعداد شاخه در هر بسته محل تحویل کارخانه قیمت
1 تیرآهن لانه زنبوری 24 یکطرف جوش 24 شاخه 375 - درب بنگاه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
2 تیرآهن لانه زنبوری 16 یکطرف جوش 16 شاخه 195 - درب بنگاه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
3 تیرآهن لانه زنبوری 18 یکطرف جوش 18 شاخه 225 - درب بنگاه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
4 تیرآهن لانه زنبوری 14 یکطرف جوش 14 شاخه 155 - درب بنگاه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
5 تیرآهن لانه زنبوری 20 یکطرف جوش 20 شاخه 275 - درب بنگاه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
6 تیرآهن لانه زنبوری 22 یکطرف جوش 22 شاخه 325 - درب بنگاه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
7 تیرآهن لانه زنبوری 14 دو طرف جوش 14 شاخه 155 - درب بنگاه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
8 تیرآهن لانه زنبوری 16 دو طرف جوش 16 شاخه 195 - درب بنگاه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
9 تیرآهن لانه زنبوری 18 دو طرف جوش 18 شاخه 225 - درب بنگاه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
10 تیرآهن لانه زنبوری 20 دو طرف جوش 20 شاخه 275 - درب بنگاه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
11 تیرآهن لانه زنبوری 24 دو طرف جوش 24 شاخه 375 - درب بنگاه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
12 تیرآهن لانه زنبوری 22 دو طرف جوش 22 شاخه 325 - درب بنگاه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/11

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031