لیست قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال کالوپ

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله اسپیرال 18 اینچ 457 18 10 12 1343.5 درب کارخانه لوله اسپیرال کالوپ تماس بگیرید
2 لوله اسپیرال 16 اینچ 406.4 16 10 12 1195 درب کارخانه لوله اسپیرال کالوپ تماس بگیرید
3 لوله اسپیرال 20 اینچ 506 20 10 12 1487.64 درب کارخانه لوله اسپیرال کالوپ تماس بگیرید
4 لوله اسپیرال 22 اینچ 559 22 12 12 1972.15 درب کارخانه لوله اسپیرال کالوپ تماس بگیرید
5 لوله اسپیرال 24 اینچ 610 24 12 12 2152.08 درب کارخانه لوله اسپیرال کالوپ تماس بگیرید
6 لوله اسپیرال 26 اینچ 660 26 14 12 2716.56 درب کارخانه لوله اسپیرال کالوپ تماس بگیرید
7 لوله اسپیرال 28 اینچ 711 28 14 12 2926.47 درب کارخانه لوله اسپیرال کالوپ تماس بگیرید
8 لوله اسپیرال 30 اینچ 762 30 15 12 3360.42 درب کارخانه لوله اسپیرال کالوپ تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/28

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031