لیست قیمت لوله اسپیرال

اسلایدر-لوله-اسپیرال
لوله-اسپیرال

قیمت لوله اسپیرال

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
1"165 الی 86کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2"185 الی 86کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3"205 الی 12.76کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4"245 الی 146کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5"286.35 الی 136کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
6"308 الی 12.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
7"328 الی 12.76کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
8"368 الی 136کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
9"387.9 الی 12.76کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
10"407.9 الی 126کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
11"429.5 الی 126کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
12"44106کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
13"4612.76کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
14"487.9 الی 126کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
15"519.5 الی 106کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
16"529.5 الی 126کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
17"5610 الی 126کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
18"6010 الی 146کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
19"6410 الی 15.886کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
20"7212 الی 196کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
21"8015 الی 17.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
22"8417.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
23"889.53 الی 186کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
24"100146کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
25"120166کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید