لیست قیمت لوله جدار چاه

لوله جدار چاه

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) ضخامت طول وزن هر شاخه محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله جدار چاه 6 میلی متر 6 10 6 6 240 درب کارخانه لوله جدار چاه تماس بگیرید
2 لوله جدار چاه 6 میلی متر 6 12 6 6 285 درب کارخانه لوله جدار چاه تماس بگیرید
3 لوله جدار چاه 8 میلی متر 8 12 8 6 380 درب کارخانه لوله جدار چاه تماس بگیرید
4 لوله جدار چاه 8 میلی متر 8 16 8 6 418 درب کارخانه لوله جدار چاه تماس بگیرید
5 لوله جدار چاه 10 میلی متر 10 12 10 6 476 درب کارخانه لوله جدار چاه تماس بگیرید
6 لوله جدار چاه 6 میلی متر 6 16 6 6 313 درب کارخانه لوله جدار چاه تماس بگیرید
7 لوله جدار چاه 10 میلی متر 10 10 10 6 402 درب کارخانه لوله جدار چاه تماس بگیرید
8 لوله جدار چاه 8 میلی متر 8 10 8 6 321 درب کارخانه لوله جدار چاه تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/04

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031