لیست قیمت لوله داربستی(صنعتی)

اسلایدر-لوله-داربستی
لوله-داربستی

قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 12614کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2"1.2 12614بنگاه شاخهتماس بگیرید
3"1.2 12.5617.2کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4"1.2 12.5617.2بنگاه شاخهتماس بگیرید
5"1.2 13621کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
6"1.2 13621بنگاه شاخهتماس بگیرید
لوله-صنعتی

قیمت لوله صنعتی

آخرین بروزرسانی:1399/04/01
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)وزن شاخهتحویلواحدقیمت(ریال)
1"1.2 265.5کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
2"3.4267.3کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
3"1269.3کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
4"1.4 12611.69کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
5"22617.25کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
6"1.2 22628کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
7"32631کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
8"42633کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید