قیمت لوله داربستی

لوله داربستی یاران

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) نوع ضخامت طول وزن واحد محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله داربستی 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 ورق فولاد مبارکه اصفهان 2 6 14.5 کیلوگرم درب کارخانه لوله داربستی یاران تماس بگیرید
2 لوله داربستی 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 ورق فولاد اهواز 2.5 6 17.75 کیلوگرم درب کارخانه لوله داربستی یاران تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/29

لوله داربستی نیکان

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) نوع ضخامت طول وزن واحد محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله داربستی 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 ورق فولاد مبارکه اصفهان 2 6 14.5 کیلوگرم درب کارخانه لوله داربستی نیکان تماس بگیرید
2 لوله داربستی 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 ورق فولاد اهواز 2.5 6 17.75 کیلوگرم درب کارخانه لوله داربستی نیکان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/29

لوله داربستی صابری

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) نوع ضخامت طول وزن واحد محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله داربستی 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 ورق فولاد مبارکه اصفهان 2 6 14.5 کیلوگرم درب کارخانه لوله داربستی صابری تماس بگیرید
2 لوله داربستی 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 ورق فولاد مبارکه اصفهان 2.5 6 17.5 کیلوگرم درب کارخانه لوله داربستی صابری تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/29

لوله داربستی اهواز

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) نوع ضخامت طول وزن واحد محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله داربستی 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 ورق فولاد اهواز 2.2 6 16 کیلوگرم درب کارخانه لوله داربستی اهواز تماس بگیرید
2 لوله داربستی 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 ورق فولاد اهواز 2.5 6 17.75 کیلوگرم درب کارخانه لوله داربستی اهواز تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/29

لوله داربستی اصفهان

ردیف نام محصول قطر(mm) قطر(inch) نوع ضخامت طول وزن واحد محل تحویل کارخانه قیمت
1 لوله داربستی 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 ورق فولاد مبارکه اصفهان 2.5 6 17.5 کیلوگرم درب کارخانه لوله داربستی اصفهان تماس بگیرید
2 لوله داربستی 1/2 1 اینچ 48.3 1/2 1 ورق فولاد مبارکه اصفهان 2 6 14.5 کیلوگرم درب کارخانه لوله داربستی اصفهان تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/10/29

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031