لیست قیمت لوله مبلی

اسلایدر-لوله-مبلی
لوله-مبلی

قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز(inch)ضخامت (mm)طول(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
1"100.7 الی 1.256کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2"130.7 الی 1.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3"160.7 الی 1.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4"180.7 الی 1.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5"200.7 الی 1.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
6"220.7 الی 1.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
7"250.7 الی 1.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
8"280.7 الی 1.86کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
9"320.7 الی 1.86کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
10"350.7 الی 1.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
11"380.7 الی 1.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
12"420.7 الی 1.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
13"450.7 الی 1.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
14"480.7 الی 1.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
15"500.7 الی 1.56کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
16"550.7 الی 1.86کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
17"600.7 الی 1.86کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
18"650.7 الی 1.86کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
19"700.7 الی 1.86کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
20"750.7 الی 1.86کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
21"760.7 الی 1.86کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید