لیست قیمت ورق آلیاژی

اسلایدر ورق-آلیاژی
ورق فولاد سبا

قیمت ورق آلیاژی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)آنالیزتحویلقیمت (ریال)
16رولعرض1.5A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
26رولعرض1.5A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
36شیت6*1.5A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
46شیت6*1.5A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
58رولعرض1.5A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
68رولعرض1.5A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
78شیت6*1.5A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
88شیت6*1.5A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
910رولعرض1.5A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
1010رولعرض1.5A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
1110شیت6*1.5A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
1210شیت6*1.5A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
1312رولعرض1.5A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
1412رولعرض1.5A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
1512شیت6*1.5A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
1612شیت6*1.5A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
1715رولعرض1.5A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
1815رولعرض1.5A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
1915شیت6*1.5A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
2015شیت6*1.5A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
ورق فولاد اکسین خوزستان

قیمت ورق آلیاژی اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی:1400/06/06
تلفن:34033-031
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)آنالیزتحویلقیمت (ریال)
120شیت6*2A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
220شیت6*2A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
325شیت6*2A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
425شیت6*2A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
530شیت6*2A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
630شیت6*2A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
735شیت6*2A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
835شیت6*2A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید
940شیت6*2A516-GR70 بنگاهتماس بگیرید
1040شیت6*2A283-GR30 بنگاهتماس بگیرید