لیست قیمت پروفیل استنلس استیل

پروفیل استنلس استیل

ردیف نام محصول ضخامت طول محل تحویل کارخانه قیمت
1 پروفیل استنلس استیل ضخامت 1.5 1.5 6 درب بنگاه پروفیل استنلس استیل تماس بگیرید
2 پروفیل استنلس استیل ضخامت 2 2 6 درب بنگاه پروفیل استنلس استیل تماس بگیرید
3 پروفیل استنلس استیل ضخامت 1.25 1.25 6 درب بنگاه پروفیل استنلس استیل تماس بگیرید
4 پروفیل استنلس استیل ضخامت 1 1 6 درب بنگاه پروفیل استنلس استیل تماس بگیرید
بروزرسانی در تاریخ 1400/11/16

فیلتر کارخانه

فیلتر سایز

عکس
کارشناس فروش تیرآهن
مریم میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
بتول میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
فاطمه میرزایی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش میلگرد
معصومه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش لوله
مرضیه لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031
عکس
کارشناس فروش ورق
بیتا لطفی
شماره همراه: 09138392756
تلفن: 34033-031