لیست قیمت پروفیل ساختمانی

اسلایدر-پروفیل-ساختمانی
پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفنوع پروفیلضخامت(mm)طول شاخه(m)تحویلکد محصولواحدقیمت(ریال)
1پروفیل سپری26کارخانه اصفهان507کیلوگرمتماس بگیرید
2پروفیل سپری2.56کارخانه اصفهان507کیلوگرمتماس بگیرید
3پروفیل سپری36کارخانه اصفهان507کیلوگرمتماس بگیرید
4پروفیل لنگه دری26کارخانه اصفهان508کیلوگرمتماس بگیرید
5پروفیل لنگه دری2.56کارخانه اصفهان508کیلوگرمتماس بگیرید
6پروفیل لنگه دری36کارخانه اصفهان508کیلوگرمتماس بگیرید
7پروفیل چهارچوبی26کارخانه اصفهان509کیلوگرمتماس بگیرید
8پروفیل چهارچوبی2.56کارخانه اصفهان509کیلوگرمتماس بگیرید
9پروفیل چهارچوبی36کارخانه اصفهان509کیلوگرمتماس بگیرید
10چهارچوب فلزی ساده26کارخانه اصفهان86/1کیلوگرمتماس بگیرید
11چهارچوب فلزی ساده2.56کارخانه اصفهان86/1کیلوگرمتماس بگیرید
12چهارچوب فلزی ساده36کارخانه اصفهان86/1کیلوگرمتماس بگیرید
13چهارچوب فلزی فرانسوی26کارخانه اصفهان86/11کیلوگرمتماس بگیرید
14چهارچوب فلزی فرانسوی2.56کارخانه اصفهان86/11کیلوگرمتماس بگیرید
15چهارچوب فلزی فرانسوی36کارخانه اصفهان86/11کیلوگرمتماس بگیرید