لیست قیمت پروفیل صنعتی

اسلایدر-پروفیل-صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی

در لیست زیر قیمت پروفیل صنعتی را میتوان در ضخامتهای مختلف مشاهده کرد.قوطی و پروفیل از جمله مقاطع فولادی است که به دو روش مستقیم و غیرمستقیم تولید می شوند.مهمترین انواع قوطی و پروفیل ، نوع ساختمانی نوع صنعتی نوع مبلی و سایر موارد می باشد. متریال اولیه برای تولید قوطی و پروفیل ورق سیاه است.  قوطی با ضخامت بالای 3 بیشتر برای مصارف صنعتی استفاده می شود

قیمت قوطی و پروفیل تابع  قیمت ورق و منابع انرژی برق و گاز ،  میزان موجودی و فراوانی انواع ورق مصرفی، سرعت تولید و نوسانات بازار تحت تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی می باشد.

پروفیل های باز به روش مستقیم و با خمکاری و برشکاری  ورق های سیاه بدون عملیات جوشکاری تولید می شود . برای تولید قوطی و پروفیل به روش غیرمستقیم ابتدا ورق های سیاه با عملیات جوشکاری به لوله تبدیل شده سپس آن را زاویه دار و گوشه دار کرده و به قوطی و پروفیل تبدیل می کنند.

قوطی صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفسایز قوطی(mm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
120*2026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
230*2026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
330*3026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
420*4026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
540*4026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
680*4026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
730*5026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
830*6026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
940*6026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
1040*8026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
1190*6026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
1240*10026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
1350*10026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
14100*10026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
15130*13026کارخانه اصفهانکیلوگرم277000
قوطی صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2.5

آخرین بروزرسانی:1400/06/09
تلفن:34033-031
ردیفسایز قوطی(mm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
120*202.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
230*202.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
330*302.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
420*402.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
540*402.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
680*402.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
730*502.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
830*602.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
940*602.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
1040*802.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
1190*602.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
1240*1002.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
1350*1002.56کارخانه اصفهانکیلوگرم265000
14100*1002.56کارخانه اصفهانکیلوگرم269000
15130*1302.56کارخانه اصفهانکیلوگرم269000
قوطی صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 3

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز قوطی(mm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
120*2036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
230*2036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
330*3036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
420*4036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
540*4036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
680*4036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
730*5036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
830*6036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
940*6036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1040*8036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1190*6036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1240*10036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1350*10036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
14100*10036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
15130*13036کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 4

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز قوطی(mm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
120*2046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
230*2046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
330*3046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
420*4046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
540*4046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
680*4046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
730*5046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
830*6046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
940*6046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1040*8046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1190*6046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1240*10046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1350*10046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
14100*10046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
15130*13046کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 5

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز قوطی(mm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
120*2056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
230*2056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
330*3056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
420*4056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
540*4056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
680*4056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
730*5056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
830*6056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
940*6056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1040*8056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1190*6056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1240*10056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1350*10056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
14100*10056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
15130*13056کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6

آخرین بروزرسانی:1400/05/06
تلفن:34033-031
ردیفسایز قوطی(mm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)تحویلواحدقیمت(ریال)
120*2066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
230*2066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
330*3066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
420*4066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
540*4066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
680*4066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
730*5066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
830*6066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
940*6066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1040*8066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1190*6066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1240*10066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1350*10066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
14100*10066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
15130*13066کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید